نویسنده = غلامحسین غلامحسین زاده
بررسی کاربرد مقوله‌های دستور شناختی در تحلیل شیوۀ روایت اشعار فارسی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1401، صفحه 184-143

10.22034/jlc.2021.133822

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ غلامحسین غلامحسین زاده


بررسی و تحلیل بوف کور و موج‌ها اثر ویرجینیا وولف بر اساس نظریۀ رالف فریدمن

دوره 5، شماره 9، فروردین 1400، صفحه 222-195

پرنیان زارعپور؛ نجمه دری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ زینب صابرپور