کلیدواژه‌ها = روایت­شناسی
معرفی یک ژانر کهن: بزمارزم

دوره 5، شماره 9، فروردین 1400، صفحه 334-307

محبوبه علی حوری؛ محمدجعفر یاحقی؛ سید مهدی زرقانی