کلیدواژه‌ها = گفتمان
تحلیل روایی حکایت «جوان مشت زن» گلستان سعدی بر مبنای نظام کنشی تداخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22034/jlc.2021.133816

امید وحدانی فر؛ ابراهیم کنعانی


تحلیل نظام‌های گفتمانی نشانه‌معناشناسی در نمایشنامه دنیای مطبوعاتی آقای اسراری اثر بهرام بیضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/jlc.2022.318396.1437

سمیرا خوانساری؛ فاطمه سید ابراهیمی


برساخت سوژه‌ی گفتمانی در رمان نوجوان سایه هیولا

دوره 4، شماره 8، آبان 1399، صفحه 150-113

مهناز جوکاری؛ سعید حسام‌پور


تحلیل نظام های معنایی گفتمانی در کتاب تصویری ورود

دوره 4، شماره 8، آبان 1399، صفحه 402-361

مریم مهرورز؛ مسعود مجاوری آگاه؛ الهام اعتمادی