کلیدواژه‌ها = شخصیت
تحلیل روانکاوانۀ عنصر شخصیت در رُمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

دوره 6، شماره 11، فروردین 1401، صفحه 107-65

10.22034/jlc.2021.133823

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت اله امیدعلی


تحلیل شخصیت‌ها در داستان عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک از حسین مرتضاییان آبکنار با رویکرد فیلیپ هامون

دوره 4، شماره 7، فروردین 1399، صفحه 223-191

زهرا شوریابی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر‌اسلام؛ جواد عباسی