این مقالات در شمارۀ آتی نشریه منتشر می شود.
الگوهایی برای بررسی سرعت روایت

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 40-21

هیوا حسن پور


کارکرد دروغ روایی در داستانِ رستم و سهراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/jlc.2021.299029.1411

امید وحدانی فر؛ ابراهیم کنعانی


تطبیق تئوری نسبیت با عناصر روایی زمانی ـ مکانی رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 21-1

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی


بازتاب هویت عرفانی ملی در حکایت "نوشروان و دیوانه" از مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

دوره 5، شماره 9، فروردین 1400، صفحه 25-1

آمنه باطانی؛ بتول فخراسلام؛ مهدی نوروز؛ فرزاد عباسی


انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره»

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 66-41

حسین رضویان؛ سیما خدابخشیان؛ سحر بهرامی خورشید


عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 173-147

سیدعلی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی


روایت شهر در ژئوکریتیک؛ مطالعه موردی رمان ر ه ش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22034/jlc.2022.342054.1474

احمد شاکری؛ احسان حسینی


هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 48-23

کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی


هویت روایی ریکوری در رمان پاملا: خوانش اگزیستانسیال فمنیستی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1399، صفحه 51-33

سعید اسدی؛ علیرضا انوشیروانی


ارتباط درون‌مایه با عناصر و شگردهای روایی در رمان وقتی چراغ‌های زندگی روشن می‌شوند

دوره 3، شماره 6، آذر 1398، صفحه 53-29

هیوا حسن پور؛ محمد حسن حسن زاده؛ آزاده اسلامی