تعداد مقالات: 141

این مقالات در شمارۀ آتی نشریه منتشر می شود.
6. الگوهایی برای بررسی سرعت روایت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 40-21

هیوا حسن پور


10. تطبیق تئوری نسبیت با عناصر روایی زمانی ـ مکانی رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-1

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی


11. بازتاب هویت عرفانی ملی در حکایت "نوشروان و دیوانه" از مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 25-1

آمنه باطانی؛ بتول فخراسلام؛ مهدی نوروز؛ فرزاد عباسی


15. انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 66-41

حسین رضویان؛ سیما خدابخشیان؛ سحر بهرامی خورشید


16. بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزّی»، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 80-51

علی قهرمانی؛ ارزو شیدایی؛ صدیقه حسینی


17. عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 173-147

سیدعلی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی


18. هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-23

کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی


19. سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-27

ساره زیرک


20. هویت روایی ریکوری در رمان پاملا: خوانش اگزیستانسیال فمنیستی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-33

سعید اسدی؛ علیرضا انوشیروانی


21. ارتباط درون‌مایه با عناصر و شگردهای روایی در رمان وقتی چراغ‌های زندگی روشن می‌شوند

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-29

هیوا حسن پور؛ محمد حسن حسن زاده؛ آزاده اسلامی


23. فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 124-105

مریم شریف نسب


24. روایت علی‌اصغر حکمت از نمایشنامه های ویلیام شکسپیر: حرکت از نمایش بریتانیایی به نقالی ایرانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-115

بهروز محمودی بختیاری؛ مهسا معنوی