دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

این مقالات در شمارۀ آتی نشریه منتشر می شود.
کارکرد دروغ روایی در داستانِ رستم و سهراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/jlc.2021.299029.1411

امید وحدانی فر؛ ابراهیم کنعانی


بررسی کارکرد وجوه روایی و پیرنگ در روایت نمایشنامه «باغ‌وحش شیشه‌ای»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.339256.1469

نیوشا ستاری؛ علی عباسی


تحلیل نظام گفتمانی ناپایداری در فرایند روایی مد معاصر (مطالعه موردی طراحی لباس های اُپ آرت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.352352.1497

مسعود محمدزاده؛ مرضیه عقیلی


بازتاب باورهای زروانی بر اساس روایتِ سریال «دارک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.351447.1493

امید وحدانی فر؛ لیلا روشنی


واکاوی برنامه روایی و ارائه الگوی کنشی در محله گمشده اثر پاتریک مودیانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.349564.1488

علی عباسی؛ سمیه رضایی


بررسی و تحلیل عنصر پیرنگ در رمان «الوباء» اثر هانی الراهب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jlc.2022.364045.1510

شهرام قاضی زاده؛ یحیی معروف؛ تورج زینی وند؛ علی دودمان کوشکی


تحلیل کهن‌الگویی سندرم همسر کتک‌خورده: با نگاهی به داستان «زنی که مردش را گم کرد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/jlc.2023.363058.1508

رضا جمشیدی؛ قدرت قاسمی‌پور؛ اسد آبشیرینی


تحلیل فرایند تولید و بازتولید سلطة مردانه در رمان گلیم‌باف، اثر تقی واحدی، براساس نظریه سلطة مذکر پی‌یر بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/jlc.2023.371129.1525

علیرضا امامی؛ محمد کریم دهقان


بررسی و تحلیل مولفه‌های ژانر وحشت در کتاب قبرستان عمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jlc.2023.381889.1539

محمدحسین امانت؛ سعید حسامپور


مواجهه با «دیگریِ فرهنگی» در ادبیات داستانی مهاجرت افغانستان مطالعه موردی: پایان روز نوشته محمدحسین محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jlc.2023.351198.1491

ام فروه موسوی؛ مریم حسینی


کانون روایت در بازی تاج و تخت و اقتباس تلویزیونی آن با تکیه بر دیدگاه ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22034/jlc.2023.376667.1532

سید مصطفی مختاباد امرئی؛ احسان تخشید؛ مونا نباهت؛ بهار توفیقی


بررسی روایت غیر طبیعی در داستان‌های کوتاه سوررئالیستی ابوتراب خسروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/jlc.2023.380810.1538

قدرت قاسمی‌پور؛ منوچهر جوکار؛ نسرین سهرابی


بررسی تکامل روایی در منظومه آرش کمانگیر براساس رابطه کنشگر با جهان زیسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/jlc.2023.386174.1541

فاطمه بهار


بررسی خاستگاه زیستی روایت‌های استعاری از روح جسمانی بر اساس طب کل ‏نگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.377975.1533

زهرا براتی؛ بلقیس روشن؛ شیرین پورابراهیم؛ فاطمه یوسفی راد


بازیابی معنا از طریق تنش عاطفه‌زا در روایت «زال و رودابه» شاهنامه فردوسی؛ تحلیلی بر اساس نشانه‌معناشناسی گفتمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.393207.1558

سید محمد حسینی معصوم؛ مرجان اکبری


ساختارشکنی روایت‌گری شخصیت زنان در شاهنامه و متون بازنویسی (مطالعه موردی: آثار بازنویسی شده آتوسا صالحی برای نوجوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.387894.1544

سید کاظم موسوی؛ سجاد نجفی بهزادی؛ احمدرضا ایزدی نژاد


تأملی بر کارکرد معناییِ «پادگفتمان‌های دینی، اساطیری- استعاری» در پاره روایت‌های انتقادیِ رمان جزیره سرگردانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.391664.1551

پروین غلامحسینی؛ پرستو کریمی؛ حمیدرضا قانونی؛ جهانگیر صفری


کارکردهای آغاز در روایت سینمایی؛ مطالعه ی موردی: فیلم مسافران ساخته ی بهرام بیضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.391771.1552

محمد هاشمی


از اسطوره تا روایت: جایگاه روایی بته جقه در نظام‌های گفتمانی اجتماعی-فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/jlc.2023.392626.1554

فاطمه سید ابراهیمی نژاد؛ علی کریمی فیروزجایی


توازی‌نگری در فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» براساس دیدگاه زمان‌پریشی ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/jlc.2023.399664.1568

بهمن نامور مطلق؛ زهرا ابراهیمی ویشکی


بازنمایی و تحلیل ساخت اطلاع در نمایشنامه افول از اکبر رادی :جستاری در تحلیل گفتمان نمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jlc.2023.393172.1557

رضا رضایی؛ غزل قربانی


پدیدارشناسی هستی و امر آلوده در اندیشة میلان کوندرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jlc.2023.411984.1588

منیره طلیعه بخش


تحلیل گفتمانی تبلیغات مد: با رویکرد سپهر نشانه ای یوری لوتمان (مطالعه ی موردی: 3 اثر از برند دیور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jlc.2023.396806.1563

صدیقه جوانمرد؛ نیر طهوری؛ حبیب اله جوانمرد


تحلیل فرایندی شدن معنا در ساختار روایی داستان « شهرمدهوشان» با رویکرد نشانه- معناشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jlc.2023.402000.1574

مرضیه زارع


در جست‌وجوی نیک‌شاهی؛ هویت سیاسی اسکندر در سراسطوره ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jlc.2023.402416.1575

جواد هداوند؛ بهمن نامور مطلق؛ اسماعیل آذر


تحلیل فرایند تولید معنا در حکایت «تعلق موش به چغز» بر اساس رویکرد نشانه - معناشناختی گفتمانی گرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/jlc.2023.406048.1580

شهریار شادی گو؛ نفیسه ایرانی


تحلیل مفهوم پارودی در سینمای پدرو آلمودوار بر اساس آرای ژرار ژنت و لیندا هاچن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/jlc.2023.408356.1583

وحید رجبی؛ افسانه ناظری؛ مسعود نقاش زاده


از کتبیّت ادبیات کلاسیک تا شفاهیّت ادبیات عامیانه با محوریت حیوانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22034/jlc.2023.417563.1594

ابوالفضل حری


روایت‌ بصری درنقاشی سنتی ایرانی ظرفیتی تحول‌خواهانه برای امتداد در رسانه‌های زمان‌محور.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22034/jlc.2023.420659.1598

باقر بهرام (شتربان)؛ علی اصغر فهیمی فر


تحلیل گفتمان نظام معنایی هنر فضا با رویکرد نشانه معناشناسی پدیداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22034/jlc.2022.368249.1520

محدثه هاشمی؛ مسعود محمدزاده