دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

این مقالات در شمارۀ آتی نشریه منتشر می شود.
کارکرد دروغ روایی در داستانِ رستم و سهراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/jlc.2021.299029.1411

امید وحدانی فر؛ ابراهیم کنعانی


روایت شهر در ژئوکریتیک؛ مطالعه موردی رمان ر ه ش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22034/jlc.2022.342054.1474

احمد شاکری؛ احسان حسینی


گونه شناسی داستان: بررسی ایدئولوژی پنهان متن در روایت ذهنی «به دزدی رفته ها»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jlc.2022.332210.1456

زهره نیک سیر؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مریم درپر


دایانویا به مثابه موضوع محاکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/jlc.2022.344338.1478

مسعود آلگونه جونقانی


بررسی کارکرد وجوه روایی و پیرنگ در روایت نمایشنامه «باغ‌وحش شیشه‌ای»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.339256.1469

نیوشا ستاری؛ علی عباسی


توصیف و تحلیل نشانه‌-معناشناختیِ پدیداری سه نقش‌مایۀ درخت در نقاشی نوگرای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.345869.1481

منیره پنج‌تنی؛ فرنوش شمیلی


تحلیل نظام گفتمانی ناپایداری در فرایند روایی مد معاصر (مطالعه موردی طراحی لباس های اُپ آرت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.352352.1497

مسعود محمدزاده؛ مرضیه عقیلی


انسجام روایی بر مبنای عنصر هویت در رمان هستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.350644.1490

فرناز ملکی سروستانی؛ سعید حسامپور؛ محمدحسین کرمی


بازتاب باورهای زروانی بر اساس روایتِ سریال «دارک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.351447.1493

امید وحدانی فر؛ لیلا روشنی


دگردیسی جسمانه‌ای سوژه از تن تا دگر- تن در رمان دلقک و حشرات دیگر اثر خسرو مانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/jlc.2022.353575.1498

نصیراحمد آرین؛ حمیدرضا شعیری


بررسی فرایند گفتمانی شوشی در داستان جهان‌های فراواقعی 1Q84 اثر هاروکی موراکامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/jlc.2022.330147.1453

افسون عبدی راد؛ ارسلان گلفام


بررسی روایی زندان (چشم) سراسربین در فیلم سینمایی آفساید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/jlc.2022.336230.1461

منا خدابخش؛ زهره صفوی زاده


کارکرد روایت در مقابله با پاندمی بر اساس نظریه آلوده انگاری کریستوا، مطالعه موردی دکامرون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/jlc.2022.362634.1507

سیده مریم عاملی رضائی


تحلیل انسجام روایی و ‌گفتمان‌های انتقادی مبتنی بر«هژمونی‌آزادی و نابرابری آن» در رمان «سگ‌ و‌ زمستان بلند» ‌بر اساس رویکرد فِرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.351989.1496

پروین غلامحسینی؛ پرستو کریمی؛ حمیدرضا قانونی؛ جهانگیر صفری


واکاوی برنامه روایی و ارائه الگوی کنشی در محله گمشده اثر پاتریک مودیانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.349564.1488

علی عباسی؛ سمیه رضایی


بررسی دلایل بداعت روایت حسین علی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.367289.1516

صابر امامی


خوانش هویت جمعی در رمان رهش با رویکرد روایت‌پژوهی پساکلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.338253.1466

غزاله صباغیان طوسی؛ زهرا حیاتی


بررسی و تحلیل عنصر پیرنگ در رمان «الوباء» اثر هانی الراهب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jlc.2022.364045.1510

شهرام قاضی زاده؛ یحیی معروف؛ تورج زینی وند؛ علی دودمان کوشکی


تحلیل کهن‌الگویی سندرم همسر کتک‌خورده: با نگاهی به داستان «زنی که مردش را گم کرد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/jlc.2023.363058.1508

رضا جمشیدی؛ قدرت قاسمی‌پور؛ اسد آبشیرینی


تحلیل فرایند تولید و بازتولید سلطة مردانه در رمان گلیم‌باف، اثر تقی واحدی، براساس نظریه سلطة مذکر پی‌یر بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/jlc.2023.371129.1525

علیرضا امامی؛ محمد کریم دهقان


بررسی و تحلیل مولفه‌های ژانر وحشت در کتاب قبرستان عمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jlc.2023.381889.1539

محمدحسین امانت؛ سعید حسامپور


مواجهه با «دیگریِ فرهنگی» در ادبیات داستانی مهاجرت افغانستان مطالعه موردی: پایان روز نوشته محمدحسین محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jlc.2023.351198.1491

ام فروه موسوی؛ مریم حسینی


ترومای استعمارزدا: روایت در سه گانۀ «هما و کاوشیک» در خاک غریب جومپا لاهیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jlc.2023.370482.1523

بهزاد پورقریب؛ سمیه اسماعیلی


تحلیل کهن الگویی روایت های سه گانه بتمن از کریستوفر نولان بر اساس نظریه جین شینودا بولن با محوریت قراردادن بروس وین (بتمن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jlc.2023.375893.1530

ایلناز رهبر؛ سیاوش عرفانی عزتی


کانون روایت در بازی تاج و تخت و اقتباس تلویزیونی آن با تکیه بر دیدگاه ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22034/jlc.2023.376667.1532

سید مصطفی مختاباد امرئی؛ احسان تخشید؛ مونا نباهت؛ بهار توفیقی


تحلیل گفتمان نشانه معناشناسی پدیداری تن نگاشته عشق در نگاره های دوره صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22034/jlc.2023.391835.1553

مسعود محمدزاده؛ مرتضی بابک معین؛ حمیدرضا شعیری


بررسی روایت غیر طبیعی در داستان‌های کوتاه سوررئالیستی ابوتراب خسروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/jlc.2023.380810.1538

قدرت قاسمی‌پور؛ منوچهر جوکار؛ نسرین سهرابی


بررسی تکامل روایی در منظومه آرش کمانگیر براساس رابطه کنشگر با جهان زیسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/jlc.2023.386174.1541

فاطمه بهار


بررسی خاستگاه زیستی روایت‌های استعاری از روح جسمانی بر اساس طب کل ‏نگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.377975.1533

زهرا براتی؛ بلقیس روشن؛ شیرین پورابراهیم؛ فاطمه یوسفی راد


بازیابی معنا از طریق تنش عاطفه‌زا در روایت «زال و رودابه» شاهنامه فردوسی؛ تحلیلی بر اساس نشانه‌معناشناسی گفتمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.393207.1558

سید محمد حسینی معصوم؛ مرجان اکبری


ساختارشکنی روایت‌گری شخصیت زنان در شاهنامه و متون بازنویسی (مطالعه موردی: آثار بازنویسی شده آتوسا صالحی برای نوجوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.387894.1544

سید کاظم موسوی؛ سجاد نجفی بهزادی؛ احمدرضا ایزدی نژاد


تأملی بر کارکرد معناییِ «پادگفتمان‌های دینی، اساطیری- استعاری» در پاره روایت‌های انتقادیِ رمان جزیره سرگردانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.391664.1551

پروین غلامحسینی؛ پرستو کریمی؛ حمیدرضا قانونی؛ جهانگیر صفری


کارکردهای آغاز در روایت سینمایی؛ مطالعه ی موردی: فیلم مسافران ساخته ی بهرام بیضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/jlc.2023.391771.1552

محمد هاشمی


از اسطوره تا روایت: جایگاه روایی بته جقه در نظام‌های گفتمانی اجتماعی-فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/jlc.2023.392626.1554

فاطمه سید ابراهیمی نژاد؛ علی کریمی فیروزجایی


توازی‌نگری در فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» براساس دیدگاه زمان‌پریشی ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/jlc.2023.399664.1568

بهمن نامور مطلق؛ زهرا ابراهیمی ویشکی