دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

این مقالات در شمارۀ آتی نشریه منتشر می شود.
تحلیل روایی حکایت «جوان مشت زن» گلستان سعدی بر مبنای نظام کنشی تداخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22034/jlc.2021.133816

امید وحدانی فر؛ ابراهیم کنعانی


تحلیل عنصر شخصیّت‌‌ در رُمان «دخیل عشق» بر اساس نظریۀ معنا‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.22034/jlc.2021.133824

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت اله امیدعلی


کارکرد دروغ روایی در داستانِ رستم و سهراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/jlc.2021.299029.1411

امید وحدانی فر؛ ابراهیم کنعانی


تحلیل نشانه-معناشناسی روایی در نمایشنامۀ «آی بی کلاه، آی باکلاه» اثر غلامحسین ساعدی بر اساس مربع معنایی و تنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1400

10.22034/jlc.2022.299009.1410

سحر مشگین قلم؛ علی عباسی


روایت به مثابۀ ضدمنظر: خوانش رمان فو اثر جی. ام. کوتسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/jlc.2022.310586.1426

سیرروس امیری؛ سمیه قربانی


تحلیل نظام‌های گفتمانی نشانه‌معناشناسی در نمایشنامه دنیای مطبوعاتی آقای اسراری اثر بهرام بیضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/jlc.2022.318396.1437

سمیرا خوانساری؛ فاطمه سید ابراهیمی


بررسی تطبیقی شیوه روایت در چهار نظریه فیلمنامه‌نویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1401

10.22034/jlc.2022.327022.1451

امیر حسن ندایی؛ مرتضی شاپوری؛ محمد علی صفورا


بررسی و سنجش بافت‌های کلامی در رمان قلب اللیل بر اساس مدل شایستگی‌های ارتباطی باکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22034/jlc.2022.326093.1448

علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور مرند


تحلیل روایت شناختی نمایشنامه«مجلس قربانی سنمّار» بر اساس نظریه مونیکا فلودرنیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22034/jlc.2022.314154.1429

محمد ( بردیا ) علی زاده ذوالبین؛ اسماعیل نجار؛ بهروز محمودی بختیاری


پسامدرنیسم در تئاتر و درام و نظریة روایت شناسی پسامدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22034/jlc.2022.324892.1446

صادق رشیدی؛ مجید سرسنگی


خوانش پسا استعماری-بوم گرایی از رمان دریای تریاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22034/jlc.2022.338394.1467

سورنا زندی؛ بهزاد برکت


روایت شهر در ژئوکریتیک؛ مطالعه موردی رمان ر ه ش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22034/jlc.2022.342054.1474

احمد شاکری؛ احسان حسینی


گونه شناسی داستان: بررسی ایدئولوژی پنهان متن در روایت ذهنی «به دزدی رفته ها»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jlc.2022.332210.1456

زهره نیک سیر؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مریم درپر


دایانویا به مثابه موضوع محاکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/jlc.2022.344338.1478

مسعود آلگونه جونقانی


بررسی کارکرد وجوه روایی و پیرنگ در روایت نمایشنامه «باغ‌وحش شیشه‌ای»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.339256.1469

نیوشا ستاری؛ علی عباسی


توصیف و تحلیل نشانه‌-معناشناختیِ پدیداری سه نقش‌مایۀ درخت در نقاشی نوگرای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.345869.1481

منیره پنج‌تنی؛ فرنوش شمیلی


تحلیل نظام گفتمانی ناپایداری در فرایند روایی مد معاصر (مطالعه موردی طراحی لباس های اُپ آرت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.352352.1497

مسعود محمدزاده؛ مرضیه عقیلی


انسجام روایی بر مبنای عنصر هویت در رمان هستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.350644.1490

فرناز ملکی سروستانی؛ سعید حسامپور؛ محمدحسین کرمی


بازتاب باورهای زروانی بر اساس روایتِ سریال «دارک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jlc.2022.351447.1493

امید وحدانی فر؛ لیلا روشنی


دگردیسی جسمانه‌ای سوژه از تن تا دگر- تن در رمان دلقک و حشرات دیگر اثر خسرو مانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/jlc.2022.353575.1498

نصیراحمد آرین؛ حمیدرضا شعیری


بررسی فرایند گفتمانی شوشی در داستان جهان‌های فراواقعی 1Q84 اثر هاروکی موراکامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/jlc.2022.330147.1453

افسون عبدی راد؛ ارسلان گلفام


بررسی روایی زندان (چشم) سراسربین در فیلم سینمایی آفساید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/jlc.2022.336230.1461

منا خدابخش؛ زهره صفوی زاده


کارکرد روایت در مقابله با پاندمی بر اساس نظریه آلوده انگاری کریستوا، مطالعه موردی دکامرون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/jlc.2022.362634.1507

سیده مریم عاملی رضائی


تحلیل انسجام روایی و ‌گفتمان‌های انتقادی مبتنی بر«هژمونی‌آزادی و نابرابری آن» در رمان «سگ‌ و‌ زمستان بلند» ‌بر اساس رویکرد فِرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.351989.1496

پروین غلامحسینی؛ پرستو کریمی؛ حمیدرضا قانونی؛ جهانگیر صفری


واکاوی برنامه روایی و ارائه الگوی کنشی در محله گمشده اثر پاتریک مودیانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.349564.1488

علی عباسی؛ سمیه رضایی


بررسی دلایل بداعت روایت حسین علی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.367289.1516

صابر امامی


تحلیل گفتمان نظام معنایی هنر فضا با رویکرد نشانه معناشناسی پدیداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.368249.1520

محدثه هاشمی؛ مسعود محمدزاده


خوانش هویت جمعی در رمان رهش با رویکرد روایت‌پژوهی پساکلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jlc.2022.338253.1466

غزاله صباغیان طوسی؛ زهرا حیاتی


بررسی و تحلیل عنصر پیرنگ در رمان «الوباء» اثر هانی الراهب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jlc.2022.364045.1510

شهرام قاضی زاده؛ یحیی معروف؛ تورج زینی وند؛ علی دودمان کوشکی


تحلیل کهن‌الگویی سندرم همسر کتک‌خورده: با نگاهی به داستان «زنی که مردش را گم کرد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/jlc.2023.363058.1508

رضا جمشیدی؛ قدرت قاسمی‌پور؛ اسد آبشیرینی


تحلیل فرایند تولید و بازتولید سلطة مردانه در رمان گلیم‌باف، اثر تقی واحدی، براساس نظریه سلطة مذکر پی‌یر بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/jlc.2023.371129.1525

علیرضا امامی؛ محمد کریم دهقان