دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، فروردین 1400، صفحه 1-432 
8. بررسی و تحلیل بوف کور و موج‌ها اثر ویرجینیا وولف بر اساس نظریۀ رالف فریدمن

صفحه 222-195

پرنیان زارعپور؛ نجمه دری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ زینب صابرپور


11. تاثیر نوع استعاره های مفهومی بر ساخت روایی متون منثور قدیم و جدید

صفحه 306-281

کوروش عسکری؛ حیات عامری؛ ستاره مجیدی؛ مریم ایرجی


12. معرفی یک ژانر کهن: بزمارزم

صفحه 334-307

محبوبه علی حوری؛ محمدجعفر یاحقی؛ سید مهدی زرقانی


14. ساختار روش طراحی معماری متاثر از مفهوم فراداستان

صفحه 390-361

سپیده کریم زاده؛ ایرج اعتصام؛ منوچهر فروتن؛ محسن دولتی