تماس با ما

تماس با دفتر مجله روزهای شنبه و چهارشنبه  ساعت 10-12 با شماره تلفن 82884015 (021) یا نشانی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ضلع غربی درب جنوب دانشگاه، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی نقد ادبی ایران

پست الکترونیک: revayatshenasi.iaalc@gmail.com


CAPTCHA Image