جایگاه روایت‌پردازی و صحنه‌پردازی در موزه‌داری و تظاهرات زبانی چیز‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر آزاد

2 ژوهشگر آزاد

چکیده

این مقاله با طرح مفهوم روایت در موزه­ها، نشان می‌دهد پاره­ای روایت­های موزه­ای را مبتنی بر خط سیر یا روند داستانی می‌توان پدید آورد که در آن‌ها روایت مشتمل بر تحول و گسترش داستان، سکانس دراماتیک و گره داستانی باشد و با هدایت بازدیدکننده به دنبال کردن داستان موزه، موجب درگیری مخاطب با این روایت شود. در این مسیر، نگارندگان نخست مفهوم روایت موزه­ای را بررسی می‌کنند و چالش­های اصلی در روایی فرض کردن موزه­ها را مورد توجه قرار می­دهند. به گمان آن‌ها، چالش اصلی در این امر، از یک سو تعیین نقش و حضور راوی در جریان روایت موزه‌ای و از سوی دیگر، نحوۀ مرتبط ساختن طرح روایی و اشیای به‌نمایش‌درآمده در داخل موزه است. این مقاله تلاش می‌کند با طرح مفهوم گفته­پردازی و تعمیم آن به مورد موزه­ها نشان دهد که در سایۀ این مفهوم می­توان تمامی موزه­ها را دارای طرحی روایی دانست. پس از آن، مقاله به بررسی امکانات طراح موزه­ای برای داستان­مند کردن روایت می‌پردازد و ضمنِ طرحِ صحنه­آرایی، به­عنوان اصلی­ترین ابزار در این زمینه، روش­ها و شیوه‌های این امر را ارائه می­کند. مقاله در پایان، با بررسی موردی موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران، می‌کوشد ضمن نمایاندن شیوه­های مرسوم روایتگری در موزه­، نشان دهد که طراحان این موزه چگونه تلاش کرده‌اند تا فراتر از این روایت، روندی داستانی را برای بازدیدکنندگان فراهم آورند.
 

کلیدواژه‌ها


- بهشتی، محمد (1393). «اهمیت و جایگاه سناریو در موزه». سخنرانی. پایگاه اطلاع‌رسانی میراث آریا. (تاریخ به‌روزرسانی 25 شهریور 1393).
- پفیستر، مانفرد (1387). نظریه و تحلیل درام. ترجمۀ مهدی نصرالله‌زاده. تهران: مینوی خرد.
- دوله، آندره و فرانسوا مه‌رس (1393). مفاهیم کلیدی موزه‌شناسی. ترجمۀ کوروس سامانیان، مرضیه حکمت و معصومه کریمی. تهران: شورای جهانی موزه‌ها (ایکوم).
- زاهدی، محمد، حاجی‌ها، بهاره و مریم خیامباشی (1392). موزه، موزه‌داری و موزه‌ها (ویرایش دوم). اصفهان: چهارباغ.
- گاربه، جیکوب (1397). «مرزهای دیجیتالی و گالری مجازی»در هنر واقعیت افزوده، از یک فناوری نوظهور تا یک رسانۀ نوین و خلاق. تنظیم ولادیمیر گرویمنکو. ترجمۀ حسام محسنی و مریم رمضانی. تهران: سازمان زیباسازی شهرداری تهران.
- موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. پایگاه اینترنتی. (تاریخ بازدید اول تیر 1398).
- نفیسی، نوشین‌دخت (1393). موزه‌داری. چ۸. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری.
- نوروزی، ژیلا (1387). «پروژۀ باغ ـ موزۀ دفاع مقدس». اندیشۀ ایرانشهر. س۳. ش۱۱ و ۱۲. صص۲۱۸- ۲۲۳.
- وفامهر، محسن (1391). نگارش سناریو و تفکر خلاق معماری برای طراحی موزۀ ملی علوم و تکنولوژی ویژۀ طراحان، مهندسان و دانشجویان ارشد معماری و عمران. تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
- Colin, Armand (2010). Key Concept of Museology. ICOM Davallon Jean (1999) L’exposition à l’oeuvre, stratégies de communication et médiation symbolique. Paris: l’Harmattan, (Coll. Communication).
- Davallon, Jean (1999). L’exposition à l’oeuvre, stratégies de communication et médiation symbolique. Paris: l’Harmattan, (Coll. Communication).
- Drouguet, Noémie (2005). “Du musée au parc d’attraction: ambivalence des formes de l’exposition”. in Culture et Musées. n°5. pp. 65-90.
- Duncan, Carol (1995). Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums (Re Visions: Critical Studies in the History and Theory of Art). London: Routledge.
- Floch, Jean-Marie (dir.) (1983-1984). “Actes sémiotiques: sémiotiques syncrétiques”. Activité du G.R.S.L. VI. 27. Besançon: Ed Institut National de la langue Française.
- Gob, André et Noémie Drouguet (2003). La muséologie, Histoire, développements, enjeux actuels. Paris: Armand Colin.
- Hammad, Manar (1987). “La lecture sémiotique d’un musée” in Museum. Revue triminestrielle publiée par l’Unesco. 154. pp. 56-60.
- Hooper-Greenhill, Eilean (2000). Museums and the Interpretation of Visual Culture. London: Routledge.
- Karp, Ivan and Steven D. Lavine, eds. (1991). Exhibiting cultures: The Poetics and Politics of Museum Display. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Karp, Ivan, Mullen, Christine and Steven D. Lavine, eds. (1992). Museums and Communities: The Politics of Public Culture. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Le Marec, J. (2014). “Le parcours: drôle de temps pour unerencontre”, La Lettre de L’OCIM. n°155. p. 5.
- McCall Vikki and Clive Gray (2014). Museums and the ‘new museology’: theory, practice and organisational change. Abingdon: Taylor and Francis.
- Montpetit, Raymond (1996). “Une logique d’exposition populaire: les images de la muséographie analogique”. in Publics & Musées. 9.
- Mulholland, Paul; Wolff, Annika; Collins, Trevor and Zdrahal, Zdenek (2011). An event-based approach to describing and understanding museum narratives. In: Detection, Representation, and Exploitation of Events in the Semantic Web (DeRiVE 2011) in conjunction with the10th International Semantic Web Conference 2011 (ISWC 2011). 23 Oct 2011. Bonn, Germany.
- Riviere, G.H. (1981). “Muséologie”. repris dans Riviere, G.H. et al ii., 2898. La muséologie selon Georges Henri Rivière. Paris: Dunod.
- Schiele, Bernard et G. Larocque (1981). “Le message vulgarisateur”. in Communication. n°33. pp. 165-183.
- Vergo, Peter ed. (1989). The New Museology. London: Reaktion Books.
- Weil, Stephen (1995). A Cabinet of Curiosities: Inquiries into Museums and their Prospects. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Yutong, Han and Xu Chuanhong (2017). The Inquiry of Storytelling Narrative in the Museum DisplayDesign. World Journal of Social Science Research. Vol. 4. No. 2. Online Published: April 13. 2017. www.scholink.org/ojs/index.php/wjssr