اطلاعیه

 از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود با کارشناس داخلی مجلّه فقط روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10-12 با شمارۀ تلفن 82884015  تماس گرفته شود. ضمناً ایمیل مجلّه revayatshenasi.iaalc@gmail.com در خدمت متقاضیان است. لطفاً از تماس با مجلّه در غیر از ساعات و روزهای اعلام شده جداً خودداری شود.

 

 محورهای ویژۀ دوفصلنامۀ روایت شناسی

الف. مطالعات درزمانی روایت:

 • روایت شناسی و سنت متن پژوهی ادبیات جهان
 • روایت شناسی و سنت ادبی یونان (بازخوانی آثار ادبی و نقادانۀ کلاسیک یونان)
 • روایت شناسی و کتاب مقدس
 • روایت شناسی و سنت ادبی جهان اسلام
 • روایت شناسی و قصص قرآنی
 • روایت شناسی تطبیقی نظامگان ادبی شرق و غرب
 • روایت شناسی و بازخوانی آثار منظوم و منثور نظامگان ادبی فارسی
 • روایت شناسی و طلوع رمان
 • روایت شناسی و سنت حماسی آلمانی

 

ب. مطالعات همزمانی روایت:

 • روایت شناسی و سنت ادبی فرمالیستی
 • روایت شناسی و سنت ادبی ساختارگرایی
 • روایت شناسی و سنت ادبی نقد آمریکایی-انگلیسی
 • روایت شناسی و مردم شناسی ساختارگرا
 • روایت شناسی و سنت مطالعات زبانی
 • روایت شناسی و فرهنگ عامه
 • روایت شناسی و سنت ساختارگرایی فرانسوی
 • روایت شناسی و زبان شناسی نقشی-سیستمی
 • روایت شناسی ساختارگرا: تعاریف، چشم اندازها و چالش ها
 • گذار از روایت شناسی ساختارگرا به روایت شناسی پساساختارگرا

 

ج. روایت شناسی ها:

 • روایت شناسی و مطالعات زنان
 • روایت شناسی و روانکاوی
 • روایت شناسی و جامعه شناسی
 • روایت شناسی و مطالعات سینما
 • روایت شناسی و مطالعات ترجمه
 • روایت شناسی و مطالعات حقوقی
 • روایت شناسی و مطالعات پزشکی
 • روایت شناسی و مطالعات کودکان
 • روایت شناسی و مطالعات پسااستعمارگرایی
 • روایت شناسی و مطالعات شناختی
 • روایت شناسی و هنرهای تصویری و نمایشی
 • روایت شناسی و مطالعات سیاسی
 • روایت شناسی و مطالعات فرهنگی
 • روایت شناسی در چارچوب نشانه معناشناسی
 • روایت شناسی چالشی

 

قابل توجه پژوهشگران محترم مقالات:           

  - مقالات ثبت شده در سامانه مشمول پرداخت هزینه در دو نوبت خواهد شد. برای اطلاع از آن، در سامانه به بخش «اطلاعات نشریه» و گزینه «فرایند پذیرش مقالات»، مراجعه نمایید.

- نویسندگان مقالات تا زمانیکه از طرف مجله، پیغام واریز مبلغ را دریافت نکرده اند، به هیچ وجه مبلغی به حساب مجله واریز ننمایند. در غیر اینصورت مجله در قبال برگشت این مبلغ مسئولیتی ندارد.

 شماره کارت انجمن: 5859837000023834

- نویسندگان محترم لطفا جهت اطلاع از چرخه بررسی مقالات در سامانه و پیگیری روند و مدت زمان داوری مقالات حتماً  بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. به درخواستهای پیش از تاریخ های تعیین شده، پاسخ داده نمی­شود.

- در هنگام ارسال مقاله به سامانه، حتماً مقاله را در برنامه word 2010  یا word 2003  ذخیره و ارسال نمایند 

 

 قابل توجه نویسندگان مقالات

* از محققان محترم مؤکداً درخواست می‌شود مقالات خود را با موازین فصلنامه تنظیم نمایند.

* دربارۀ پوشه حاوی مقاله

الف) عنوان پوشه حتماً همان «نام مقاله» باشد. از درج نامهای اختصاری، عنوانهای عمومی مانند «مقاله، مقالۀ نهایی، کل مقاله» و مانند آن خود داری کنید.

ب) فاقد نام و مشخصات نویسندگان در متن مقاله باشد.  در ج مشخصات مانع ارسال مقاله به داوری است.

ج) فصلنامه روایت‌شناسی از انتشار مقالات با حجم بیش از 8500 واژه معذور است.

 

***لیست داوران نشریه روایت شناسی***

نمایه ها (Index) و شبکه های اجتماعی نشریه:شماره جاری: دوره 7، شماره 14، آذر 1402، صفحه 623-1 

انسجام روایی بر مبنای عنصر هویت در رمان هستی

صفحه 574-531

10.22034/jlc.2022.350644.1490

فرناز ملکی سروستانی؛ سعید حسامپور؛ محمدحسین کرمی


شناسنامه نشریه

ابر واژگان