درباره نشریه

 

دوفصلنامه روایت‌شناسی


 

ناشر و صاحب امتیاز                                                         انجمن علمی نقد ادبی ایران

مدیرمسئول                                                                             ابراهیم خدایار

سردبیر                                                                                    حمیدرضا شعیری

مدیر داخلی                                                                              ابوالفضل حری


 اعضای هیئت تحریریه نشریه


 

 

- دکتر مریم حسینی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا

- دکتر علی عباسی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی و لاتین، دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر علیرضا نیکویی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

- دکتر مرتضی بابک معین

استادیار گروه زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر حسن ذوالفقاری

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر خلیل پروینی

استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر زهرا حیاتی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-دکتر فرزان سجودی

دانشیار گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

 

 

 

 

 

 


مشاوران بین‌المللی نشریه


- ماسیمو لئونه (MassimoLeone)

 دانشیار دانشگاه تورینو ایتالیا

- ماریا گیلیا دوندرو  (MariaGiuliaDondero)

 دانشیار دانشگاه لییژ بلژیک

- آن بی‌یرت ژیسلین (AnneBeyaert-geslin)

 استاد دانشگاه بوردو فرانسه

- اییرو تاراستی (EeroTarasti)

  استاد دانشگاه هلسینکی فنلاند

- ژاک فونتنی (Jacques Fontanille)

 استاد دانشگاه لیموژ  فرانسه

- پاترسیا ویولی (Patrizia Violi)

استاد دانشگاه بولونیا ایتالیا


نشانی دفتر نشریه:


 

 تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ضلع غربی درب جنوب دانشگاه، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

تلفن: 88630233-021         دورنگار: 88009056-021      

پست الکترونیک: portal.iaalc@sinaweb.net