داوران

برای دریافت فایل راهنمای داوران اینجا کلیک کنید.

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
نصیر Arian روایت شناسی استادیار گروه تاریخ دانشکده هنر دانشگاه پنسلوانیای آمریکا
فرزانه آقاپور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
مسعود آلگونه جونقانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
فرشته آلیانی
اکرم آیتی دانشگاه اصفهان
سید ابوتراب احمدپناه استادیار دانشکده هنر
محمد رضا احمدخانی عضو علمی
محمدرضا احمدخانی
لیدا اذرنوا عضو هیات علمی
الله شکر اسدللهی دانشگاه تبریز
جواد اصغری دانشگاه تهران
مرضیه اطهاری نیک عزم
فاطمه اکبری زاده دانشگاه الزهراء-زمینه کاری نقد ادبی
مهرداد اکبری گندمانی
آنیتا الداغی هیات علمی
عیسی امن خانی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
سید نجم الدین امیرشاه کرمی عضو هیأت علمی گروه انیمیشن و سینما، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا انوشیروانی گروه زبانهای خارجی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شیراز - ایران
سجاد باغبان ماهر دانشگاه هنر اصفهان
کبری بهمنی محقق پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
حسین بیات عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
نگین بی نظیر دانشگاه گیلان
زهرا پارساپور عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
علی پدرام میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
یکتا پناه پور گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران
علیرضا پورشبانان
بهزاد پورقریب گروه زبان وادبیات انگلیسی -دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- دانشگاه مازندران- بابلسر
مرجان پور گیو دانشگاه
مرضیه پیراوی ونک هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
همایون جمشیدیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
فرانک جهانگرد عضو هیات علمی پژوهشگا ه علوم انسانی
محمدرضا حاجی آقا بابایی گروه ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
نصرت حجازی دانشگاه تربیت مدرس
الهام حدادی
ابوالفضل حری روایت شناسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
سعید حسامپور دانشگاه شیراز
هیوا حسن پور استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
مریم حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
مهدی حقیقت بین دانشگاه تربیت مدرس
زهرا حیاتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فهیمه حیدری جامع‌بزرگی دانشگاه شیراز
ابراهیم خدایار
شهلا خلیل اللهی هیات علمی دانشگاه شاهد
هدا خیاط عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ایلمیرا دادور
عارف دانیالی aref_danyali@yahoo.com
مریم درپر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد
نجمه دری روایت شناسی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی دشتی آهنگر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر- ایران
زهرا دلاور دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس
حسن ذوالفقاری عضو هیئت علمی
محمد راغب دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رامین‌نیا دانشگاه گنبد کاووس
ساناز رحیم بیکی مدعو، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی
مجید رحیمی جعفری دکتری، دانشگاه تهران
سحر رستگارژاله دانشگاه
رقیه رستم پورملکی تهران
صادق رشیدی گروه آموزشی هنر. عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
رضا رضایی استادیار زبان شناسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه یاسوج - یاسوج -ایران
کاوس روحی برندق روایت شناسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حسن زختاره عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی زرقانی
سید شهاب الدین ساداتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
فرهاد ساسانی دانشگاه الزهرا
مهدی سبزواری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
فاطمه سید ابراهیمی نژاد روایت شناسی استادیار گروه زبان انگلیسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
احمد شاکری هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سعید شاه حسینی دانشگاه اراک- مطالعات پژوهشی هنر، سینما، تکنولوژی آموزشی
فاطمه شاهرودی
نعیم شرافت روایت شناسی دانش آموخته دکتری تاریخ از داننشگاه بین المللل امام خمینی قزوین
مریم شریف نسب پژوهشگاه علوم انانی و مطالعات فرهنگی
شهلا شریفی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا شعیری روایت شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا شعیری روایت شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سمیرا شفیعی روایت شناسی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تربیت مدرس
رامتین شهبازی قارلقی فلسفه هنر، دانشکده هنرومعماری،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران،ایران
کتایون شهپرراد مدیر گروه آموزشی فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری
وحید شیخیان استادیار
هاشم صادقی محسن آبادی عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور
حسین صافی پیرلوجه عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آنیتا صالح بلوردی تهران
صدرالدین طاهری عضو هیأت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.
قدرت الله طاهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
منیره طلیعه بخش
حیات عامری
سیده مریم عاملی رضائی روایت شناسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صلاح الدین عبدی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد رضا عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
فاطمه عظمیی فرد پزوهشگر 4 مرکز تحقیقات صدا و سیما مدیر گروه زبان و رسانه مرکز تحقیقات
مهیار علوی مقدم دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
افشین عموزاده لیچایی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
بهروز عوض پور دانشگاه تهران
محمد غفاری گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
محمدرضا فارسیان
حجت اله فراهانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
نسرین فقیه
سیدعلی قاسم زاده عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمودرضا قربان صباغ دانشگاه مشهد- گروه زبان و ادبیات انگلیسی، حوزه علاقه: مطالعات بین رشته ای روایت شناسی و سایر حوزه های انتقادی به ویژه سبک شناسی
کلثوم قربانی جویباری دانشگاه بیرجند
مهناز کربلایی صادق گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات،علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
فرزاد کریمی دانش آموخته دکترى زبان و ادبیات فارسى از دانشگاه شیراز
علی کریمی فیروزجایی دانشیار گروه زبانشناسی/ دانشگاه پیام نور، ایران
ابراهیم کنعانی روایت شناسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.
ارسلان گلفام گروه زبان شناسی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
آبتین گلکار
راحله گندمکار روایت شناسی استادیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود مجاوری آگاه گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.
ساناز مجرد روایت شناسی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پرستو محبی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مسعود محمدزاده مدرس دانشگاه مازندران
بهروز محمودی بختیاری دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه هنرهای نمایشی
مرتضی بابک معین عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
فرناز ملکی سروستانی روایت شناسی زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران
محمدجواد مهدوی دانشگاه مشهد
محمدجواد مهدوی نژاد
شایسته سادات موسوی هیئت علمی دانشگاه گیلان
فواد مولودی سازمان سمت
فرامرز میرزایی
عبدالرضا ناصر مقدسی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ام اس
بهمن نامور مطلق
پانته آ نبى ئیان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
اسماعیل نجار روایت شناسی گروه ادبیات نمایشی - دانشکده هنر - دانشگاه تربیت مدرس
امیرعلی نجومیان
امیر حسن ندایی هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
ناهید نصیحت استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
هادی نظری منظم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
ناصر نیکوبخت دانشگاه تربیت مدرس
محمد هاتفی گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران> ایران
محمد هاشمی دکترای تخصصی فلسفه هنر.
امید وحدانی فر روایت شناسی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمد وحید نژاد استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز
هادی یاوری دانشگاه نیشابور
پارسا یعقوبی جنبه سرایی دانشگاه کردستان
محمدجعفر یوسفیان کناری هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس