کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی
کارکرد دروغ روایی در داستانِ رستم و سهراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/jlc.2021.299029.1411

امید وحدانی فر؛ ابراهیم کنعانی


نظام کنشی در سینمای کیمیایی مروری بر فیلم گوزنها و جرم

دوره 5، شماره 10، آبان 1400، صفحه 113-89

10.22034/jlc.2021.133796

یکتا پناه پور؛ پاکزاد یوسفیان؛ سید علی اصغر سلطانی


خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 113-91

پرستو محبی؛ حسن برزگر؛ پرستو محبی


کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ

دوره 1، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 25-1

زهرا بهرامیان؛ مهیار علوی مقدم؛ فیروزه کاویان


پژوهشی در باب زمینه‌های نظری انفصال و اتّصال گفتمانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 25-1

مسعود آلگونه جونقانی