دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، فروردین 1400، صفحه 1-432 
بررسی و تحلیل بوف کور و موج‌ها اثر ویرجینیا وولف بر اساس نظریۀ رالف فریدمن

صفحه 222-195

پرنیان زارعپور؛ نجمه دری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ زینب صابرپور


معرفی یک ژانر کهن: بزمارزم

صفحه 334-307

محبوبه علی حوری؛ محمدجعفر یاحقی؛ سید مهدی زرقانی


ساختار روش طراحی معماری متاثر از مفهوم فراداستان

صفحه 390-361

سپیده کریم زاده؛ ایرج اعتصام؛ منوچهر فروتن؛ محسن دولتی